Forskellen på jordvarme og varmepumpe

Byggefacts
Skrevet af Byggefacts

Vi skriver om alt indenfor byggeri til private hjem. Følg os for mere inspiration.

Hvis du overvejer at skifte din gamle oliefyr ud med en ny form for opvarmning, så har du sikkert stiftet bekendtskab med begreberne jordvarme og varmepumpe.

Men hvad er egentlig forskellen på de to teknologier, og hvilken løsning er den bedste for netop din bolig? Det er spørgsmål, som mange danskere stiller sig selv, når de skal vælge den mest bæredygtige og økonomisk fordelagtige løsning til opvarmning af deres hjem.

I dette blogindlæg vil vi kigge nærmere på forskellen på jordvarme og varmepumpe, så du kan træffe et informeret valg.

Hvad er et jordvarmeanlæg?

Et jordvarmeanlæg er en form for varmekilde, der benytter jorden som kilde til varme. Jordvarmeanlægget består af et rørsystem, der graves ned i jorden, hvor der suges varme fra jorden op gennem rørsystemet og videre ind i boligen. Der findes to typer af jordvarmeanlæg: et såkaldt lukket jordvarmeanlæg og et åbent jordvarmeanlæg.

Det lukkede jordvarmeanlæg benytter et cirkulationssystem, hvor der pumpes vand gennem rørsystemet i jorden for at opvarme vandet. Det opvarmede vand sendes derefter ind i boligen, hvor det anvendes til opvarmning af rummet eller til at varme vandet i husets brugsvandssystem.

Det åbne jordvarmeanlæg benytter i stedet luft som transportør af varmen fra jorden ind i boligen. Luften suges op gennem rørsystemet i jorden, opvarmes og sendes ind i boligen via en varmepumpe, hvor den anvendes til opvarmning af rummet.

Jordvarmeanlægget er en bæredygtig og energieffektiv løsning til opvarmning af boligen, da jorden fungerer som en enorm varmekilde, der kan benyttes året rundt. Derudover har jordvarmeanlægget den fordel, at det kræver meget lidt energi at hente varmen fra jorden, hvilket kan resultere i lavere varmeudgifter.

Hvad er kravene til et jordvarmeanlæg?

Der er en række krav, der skal være opfyldt, hvis du ønsker at installere et jordvarmeanlæg i din bolig. Disse krav varierer afhængigt af, hvilken type jordvarmeanlæg du ønsker at installere, men der er en række fælles krav, som gælder for begge typer:

  1. Placering: Jordvarmeanlægget skal placeres på en egnet grund, hvor der er tilstrækkeligt med plads til rørsystemet. Derudover skal der være god adgang til rørsystemet for vedligeholdelse og reparationer.
  2. Jordbundsforhold: Jorden skal være af en vis kvalitet for at kunne anvendes til jordvarmeanlæg. Det er især vigtigt, at jorden har en god varmeledningsevne, så varmen kan transporteres effektivt fra jorden ind i boligen.
  3. Dybde: Rørsystemet i jordvarmeanlægget skal graves ned i jorden på en dybde, der er afhængig af lokale forhold såsom jordbundsforhold og klima. Det er typisk mellem 1 og 2 meter, men det kan være nødvendigt at grave dybere i nogle tilfælde.
  4. Godkendelse: Inden du installerer et jordvarmeanlæg, skal du søge om godkendelse hos din kommune. Det er kommunen, der vurderer, om der er de nødvendige forhold til at installere et jordvarmeanlæg på din grund.
  5. Dokumentation: Det er vigtigt, at du har dokumentation for, at jordvarmeanlægget er installeret korrekt og overholder de gældende krav. Dette kan være i form af en jordvarmeattest eller et energimærke.

Hvad er vertikal jordvarme?

Vertikal jordvarme er en form for jordvarmeanlæg, hvor rørsystemet graves ned i jorden i et vertikalt rørsystem i stedet for et horisontalt rørsystem. Dette gør det muligt at installere jordvarmeanlægget på steder, hvor der ikke er plads til et horisontalt rørsystem, for eksempel på en mindre grund eller i en bymæssig bebyggelse.

Vertikal jordvarme fungerer på samme måde som et almindeligt jordvarmeanlæg, hvor varmen hentes fra jorden og anvendes til opvarmning af boligen. Det opvarmede vand sendes ind i boligen via et cirkulationssystem, hvor det anvendes til opvarmning af rummet eller til at varme vandet i husets brugsvandssystem.

Der findes to typer af vertikal jordvarmeanlæg: et borehulsvarmeanlæg og et dybdevarmeanlæg. Borehulsvarmeanlægget benytter et rørsystem, der graves ned i jorden ved hjælp af et borehul, mens dybdevarmeanlægget benytter et rørsystem, der graves ned i jorden ved hjælp af gravemaskine.

Vertikal jordvarme er en bæredygtig og energieffektiv løsning til opvarmning af boligen, men der er en række krav, der skal være opfyldt for at installere et vertikalt jordvarmeanlæg, herunder placering, jordbundsforhold og dybde. Det er vigtigt at søge om godkendelse hos kommunen og at have dokumentation for, at jordvarmeanlægget er installeret korrekt.

Læs også Miljøministeriets artikel om jordvarmeanlæg.

Hvad er en luft til luft varmepumpe?

En klassisk varmepumpe med luft til luft er en form for varmepumpe, der benytter luften udenfor som kilde til varme. Varmepumpen består af en indedel, der placeres inde i boligen, og en udedel, der placeres udenfor. Udedelen suger luft ind fra udenfor, opvarmer den og sender den ind i boligen via indedelen.

En varmepumpe med luft til luft fungerer ved at benytte et kølemiddel, der cirkulerer gennem en række rør i udedelen. Kølemiddelet optager varmen fra luften udenfor og sendes ind i indedelen, hvor varmen frigøres og anvendes til at opvarme boligen.

En varmepumpe med luft til luft er en bæredygtig og energieffektiv løsning til opvarmning af boligen, da den benytter luften udenfor som kilde til varme i stedet for fossile brændstoffer. Derudover har varmepumpen den fordel, at den også kan anvendes til at køle boligen ned om sommeren.

En varmepumpe med luft til luft er en nem og billig løsning til opvarmning af boligen, men den er ikke så effektiv i kolde temperaturer, da den har svært ved at hente varme fra luften, når temperaturen falder under frysepunktet. Derfor er den bedst egnet til opvarmning af boliger i mildere klimaer.

Se et stort udvalg af varmepumper her.

Hvad er en luft til vand varmepumpe?

En klassisk varmepumpe med luft til vand er en form for varmepumpe, der benytter luften udenfor som kilde til varme. Varmepumpen består af en indedel, der placeres inde i boligen, og en udedel, der placeres udenfor. Udedelen suger luft ind fra udenfor, opvarmer den og sender den ind i boligen via indedelen.

En varmepumpe med luft til vand fungerer ved at benytte et kølemiddel, der cirkulerer gennem en række rør i udedelen. Kølemiddelet optager varmen fra luften udenfor og sendes ind i indedelen, hvor varmen frigøres og anvendes til at opvarme vandet i husets brugsvandssystem. Det opvarmede vand sendes derefter ind i boligen, hvor det anvendes til opvarmning af rummet via radiatorer eller gulvvarme.

En varmepumpe med luft til vand er en bæredygtig og energieffektiv løsning til opvarmning af boligen, da den benytter luften udenfor som kilde til varme i stedet for fossile brændstoffer. Derudover har varmepumpen den fordel, at den også kan anvendes til at producere varmt vand til husets brugsvandssystem.

En varmepumpe med luft til vand er en nem og billig løsning til opvarmning af boligen, men den er ikke så effektiv i kolde temperaturer, da den har svært ved at hente varme fra luften, når temperaturen falder under frysepunktet. Derfor er den bedst egnet til opvarmning af boliger i mildere klimaer.

Find en luft-til-vand varmepumpe her.

Skal du vælge jordvarme eller varmepumpe?

Der er ingen entydigt svar på, hvornår man skal vælge at installere et jordvarmeanlæg og hvornår man skal vælge at montere en varmepumpe, da det afhænger af en række faktorer, herunder dit behov for opvarmning, din boligs placering og forholdene på din grund.

Jordvarmeanlæg er en bæredygtig og energieffektiv løsning til opvarmning af boligen, da jorden fungerer som en enorm varmekilde, der kan benyttes året rundt. Derudover har jordvarmeanlægget den fordel, at det kræver meget lidt energi at hente varmen fra jorden, hvilket kan resultere i lavere varmeudgifter.

Jordvarmeanlæg er dog ikke en løsning, der passer til alle boliger. Det kræver nemlig en vis grundstørrelse og en egnet jordbund for at kunne installere et jordvarmeanlæg. Derudover er det også en relativt dyr løsning at installere et jordvarmeanlæg, da der skal graves et rørsystem ned i jorden.

Varmepumper er en anden form for varmekilde, der benytter luft, vand eller jorden som kilde til varme. Varmepumper er en bæredygtig og energieffektiv løsning til opvarmning af boligen, da de benytter en naturlig kilde til varme i stedet for fossile brændstoffer. Derudover kan varmepumper også anvendes til at køle boligen ned om sommeren.

Varmepumper er en nem og billig løsning til opvarmning af boligen, men de er ikke så effektive i kolde temperaturer, da de har svært ved at hente varme fra luften, når temperaturen falder under frysepunktet. Derfor er varmepumper bedst egnet til opvarmning af boliger i mildere klimaer.

I sidste ende er det derfor vigtigt at vurdere dit behov for opvarmning, din boligs placering og forholdene på din grund, inden du træffer et valg om, hvilken form for varmekilde du skal vælge. Det kan være en god idé at rådføre sig med en professionel rådgiver, der kan hjælpe dig med at vælge den mest bæredygtige og økonomisk fordelagtige løsning til opvarmning af din bolig.

Læs også vores artikel om “Montering af varmepumpe”.