Byggetilladelse

Byggefacts
Skrevet af Byggefacts

Vi skriver om alt indenfor byggeri til private hjem. Følg os for mere inspiration.

Byggeprojekter er ofte store investeringer, og det er derfor vigtigt at have en byggetilladelse, inden man går i gang. En byggetilladelse er en tilladelse fra kommunen, der giver dig lov til at bygge et nyt hus, tilbygge et eksisterende hus, renovere et hus eller lave andre ændringer på et hus. Byggetilladelsen er en form for offentlig godkendelse, der sikrer, at huset opføres i overensstemmelse med gældende love og regler for byggeri.

For at få en byggetilladelse skal du søge om den hos kommunen, hvor du ønsker at bygge huset. Det kan være en udfordrende proces at få en byggetilladelse, og der er mange ting, man skal være opmærksom på. Derfor er det en god idé at være godt forberedt, inden du søger om en byggetilladelse.

Når du søger om en byggetilladelse, skal du vedlægge en række dokumenter, herunder tegninger af huset og grunden, en teknisk beskrivelse af huset og en energimærkning af huset. Kommunen vil vurdere ansøgningen og tage stilling til, om du kan få en byggetilladelse. Hvis kommunen godkender ansøgningen, vil du modtage en byggetilladelse, der giver dig lov til at bygge huset. Hvis kommunen afviser ansøgningen, kan du enten vælge at ændre huset, så det opfylder kravene, eller du kan vælge at klage over afgørelsen.

Det er en god idé at tænke over, hvad du vil bygge, inden du søger om byggetilladelse. Det kan være en god idé at tale med en rådgiver, der kan hjælpe dig med at forberede ansøgningen og sikre, at du har de nødvendige dokumenter. Det kan også være en god idé at undersøge, hvilke regler og bestemmelser der gælder for byggeri i den kommune, hvor du ønsker at bygge. Ved at være godt forberedt og følge processen korrekt, kan du øge dine chancer for at få en byggetilladelse og realisere dit byggeprojekt.

Find alt om byggetilladelse og ansøg på Byg og Miljø.

Hvad er en byggetilladelse?

En byggetilladelse er en tilladelse fra kommunen, der giver dig lov til at bygge et nyt hus, tilbygge et eksisterende hus, renovere et hus eller lave andre ændringer på et hus. Byggetilladelsen er en form for offentlig godkendelse, der sikrer, at huset opføres i overensstemmelse med gældende love og regler for byggeri.

For at få en byggetilladelse skal du søge om den hos kommunen, hvor du ønsker at bygge huset. Når du søger om en byggetilladelse, skal du vedlægge en række dokumenter, herunder tegninger af huset og grunden, en teknisk beskrivelse af huset og en energimærkning af huset. Kommunen vil vurdere ansøgningen og tage stilling til, om du kan få en byggetilladelse. Hvis kommunen godkender ansøgningen, vil du modtage en byggetilladelse, der giver dig lov til at bygge huset. Hvis kommunen afviser ansøgningen, kan du enten vælge at ændre huset, så det opfylder kravene, eller du kan vælge at klage over afgørelsen.

Det er en god idé at tænke over, hvad du vil bygge, inden du søger om byggetilladelse. Det kan være en god idé at tale med en rådgiver, der kan hjælpe dig med at forberede ansøgningen og sikre, at du har de nødvendige dokumenter. Det kan også være en god idé at undersøge, hvilke regler og bestemmelser der gælder for byggeri i den kommune, hvor du ønsker at bygge.

Hvornår skal man søge om byggetilladelse?

Du skal søge om byggetilladelse, inden du går i gang med dit byggeprojekt. Byggetilladelsen er en form for offentlig godkendelse, der sikrer, at huset opføres i overensstemmelse med gældende love og regler for byggeri.

Der er ingen faste regler for, hvornår man skal søge om byggetilladelse, men det er en god idé at starte processen i god tid, inden du ønsker at gå i gang med dit byggeprojekt. Det kan tage tid at søge om byggetilladelse, og der kan være en række ting, du skal være opmærksom på i forbindelse med ansøgningen.

Når du søger om byggetilladelse, skal du vedlægge en række dokumenter, herunder tegninger af huset og grunden, en teknisk beskrivelse af huset og en energimærkning af huset. Kommunen vil vurdere ansøgningen og tage stilling til, om du kan få en byggetilladelse. Hvis kommunen godkender ansøgningen, vil du modtage en byggetilladelse, der giver dig lov til at bygge huset. Hvis kommunen afviser ansøgningen, kan du enten vælge at ændre huset, så det opfylder kravene, eller du kan vælge at klage over afgørelsen.

Hvad koster en byggetilladelse?

Prisen for en byggetilladelse afhænger af en række faktorer, herunder størrelsen og kompleksiteten af byggeprojektet, hvilken type byggeri det drejer sig om og hvilke regler og bestemmelser der gælder for byggeri i den kommune, hvor du ønsker at bygge.

I nogle kommuner vil der være en fast pris for en byggetilladelse, mens der i andre kommuner vil være en pris, der afhænger af størrelsen og kompleksiteten af byggeprojektet. Derudover kan der være ekstra omkostninger for at søge om en byggetilladelse, fx hvis du skal have udarbejdet tegninger eller andre dokumenter til ansøgningen.

Det er en god idé at undersøge, hvilke omkostninger der er forbundet med at søge om en byggetilladelse i den kommune, hvor du ønsker at bygge. Du kan for eksempel spørge kommunen eller en rådgiver for at få mere information om priser og omkostninger. Du kan også undersøge, om der er særlige regler eller bestemmelser, der gælder for byggeri i området, fx hvis du ønsker at bygge i et område med særlige miljøkrav.

Hvor længe gælder en byggetilladelse?

En byggetilladelse gælder i en bestemt periode, som sædvanligvis er angivet i tilladelsen. Efter udløbet af denne periode vil byggetilladelsen normalt ikke længere være gyldig.

Den periode, en byggetilladelse gælder for, afhænger af en række faktorer, herunder størrelsen og kompleksiteten af byggeprojektet, hvilken type byggeri det drejer sig om og hvilke regler og bestemmelser der gælder for byggeri i den kommune, hvor du ønsker at bygge.

I nogle tilfælde kan en byggetilladelse gælde i op til fem år, mens den i andre tilfælde kun gælder i et år eller mindre. Det er derfor en god idé at undersøge, hvilken periode en byggetilladelse gælder for, inden du går i gang med dit byggeprojekt.

Hvis du ikke kan færdiggøre byggeprojektet inden for den periode, som byggetilladelsen gælder for, kan du søge om forlængelse af tilladelsen. Dette kan du gøre ved at kontakte kommunen og ansøge om forlængelse inden udløbet af den oprindelige tilladelse. Kommunen vil vurdere ansøgningen og tage stilling til, om du kan få forlænget tilladelsen. Hvis kommunen godkender ansøgningen, vil du modtage en forlængelse af byggetilladelsen, der giver dig lov til at fortsætte med byggeprojektet.

Sådan får du en byggetilladelse

For at få en byggetilladelse til at bygge et hus i Danmark, skal du først sørge for at have en byggetegning, der viser, hvordan huset skal se ud og hvordan det skal opføres. Derefter skal du søge om en byggetilladelse hos kommunen, hvor du ønsker at bygge huset.

 • Når du søger om en byggetilladelse, skal du vedlægge en række dokumenter, herunder:
 • En ansøgning om byggetilladelse
 • En tegning af huset, der viser placering, størrelse, form og udseende
 • En tegning af grunden, der viser placeringen af huset i forhold til naboskel og veje
 • En teknisk beskrivelse af huset, der beskriver materialer og konstruktion
 • En energimærkning af huset
 • En plantegning over husets indretning
 • En tegning af husets installationer, herunder el, varme og vand

Når du har indsendt ansøgningen, vil kommunen vurdere den og tage stilling til, om du kan få en byggetilladelse. Hvis kommunen godkender ansøgningen, vil du modtage en byggetilladelse, der giver dig lov til at bygge huset. Hvis kommunen afviser ansøgningen, kan du enten vælge at ændre huset, så det opfylder kravene, eller du kan vælge at klage over afgørelsen.

Det er en god idé at tænke over, hvad du vil bygge, inden du søger om byggetilladelse. Det kan være en god idé at tale med en rådgiver, der kan hjælpe dig med at forberede ansøgningen og sikre, at du har de nødvendige dokumenter. Det kan også være en god idé at undersøge, hvilke regler og bestemmelser der gælder for byggeri i den kommune, hvor du ønsker at bygge.

Få hjælp til din byggetilladelse

Der findes en række steder, hvor du kan få hjælp til at indhente en byggetilladelse. Du kan få hjælp fra:

 1. En rådgiver: Du kan vælge at ansætte en rådgiver, der kan hjælpe dig med at forberede ansøgningen om byggetilladelse og sikre, at du har de nødvendige dokumenter. En rådgiver kan også hjælpe dig med at navigere i reglerne og bestemmelserne for byggeri og sørge for, at du opfylder alle krav.
 2. Kommunen: Kommunen har sædvanligvis en byggesagsafdeling, hvor du kan få hjælp og rådgivning om byggetilladelser. Du kan også spørge en byggesagsbehandler, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget i forbindelse med din ansøgning om byggetilladelse.
 3. Byggefirmaer: Du kan også vælge at spørge et byggefirma, om de kan hjælpe dig med at søge om en byggetilladelse. Mange byggefirmaer har erfaring med at søge om byggetilladelser og kan hjælpe dig med at forberede ansøgningen og sikre, at du har de nødvendige dokumenter.
 4. Online ressourcer: Der findes også en række online ressourcer, hvor du kan finde information om, hvordan du søger om en byggetilladelse. Du kan for eksempel finde information på kommunens hjemmeside eller på Bygningsreglementets hjemmeside.

Det er en god idé at undersøge dine muligheder og vælge den løsning, der passer bedst til dine behov og ønsker. Husk på, at det kan tage tid at indhente en byggetilladelse, så det er en god idé at starte processen i god tid, inden du ønsker at gå i gang med dit byggeprojekt.

Skal man have byggetilladelse til skur?

Det afhænger af, hvilken type skur du ønsker at bygge og hvilke regler og bestemmelser der gælder for byggeri i den kommune, hvor du ønsker at bygge skuret.

I nogle tilfælde vil du skulle søge om en byggetilladelse for at bygge et skur. Dette gælder for eksempel, hvis du ønsker at bygge et skur, der er over 20 m2, eller hvis du ønsker at bygge et skur i et område, hvor der gælder særlige regler for byggeri.

I andre tilfælde vil du ikke skulle søge om en byggetilladelse for at bygge et skur. Dette gælder for eksempel, hvis du ønsker at bygge et lille skur under 20 m2, der ikke er i et område med særlige regler for byggeri.

Det er derfor en god idé at undersøge, hvilke regler og bestemmelser der gælder for byggeri i den kommune, hvor du ønsker at bygge skuret. Du kan for eksempel spørge kommunen eller en rådgiver for at få mere information. Du kan også undersøge, om der er særlige regler for byggeri i området, fx hvis du ønsker at bygge skuret i et område med særlige miljøkrav.

Hvis du er i tvivl om, om du skal søge om en byggetilladelse for at bygge et skur, kan det være en god idé at kontakte kommunen for at få mere information.

Læs også den store guide til at bygge nyt hus her.